Instal·lacions

Tots els espais de la llar d’infants compleixen en matèria de seguretat i higiene amb els requisits que demana la legislació vigent d’acord amb la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera els infants poden desenvolupar la seva tasca diària d’una manera idònia per al seu desenvolupament.

L’escola disposa:

–         de set aules, quatre d’elles polivalents que serveixen de menjador, unes, i de descans les altres.

–         Un espai exclusiu per al descans dels nadons.

–         Cuina

–         Pati

–         Espai d’atenció a les famílies

02

02

02