Política de privadesa

 1. DADES D’IDENTIFICACIÓ
  Vostè està visitant la pàgina Web http://www.petitsantmarc.com titularitat de la llar d’infants “Petit Sant Marc” (d’ara endavant L’EMPRESA).
  Domicili Social: C/BRUC, 87, pral. 2ª 08009 BARCELONA (Barcelona – Espanya)
  CIF: 46215984Z
  Telèfon: 93 4574727
  E-mail: petitsntmarc@gmail.com
 2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI
  Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web http://www.petitsantmarc.com (d’ara endavant la “Web”) que L’EMPRESA posa a la disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.
  L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.
  L’EMPRESA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.
 3. UTILITZACIÓ DE LA WEB
  3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.
  3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al Web.
  3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’EMPRESA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
  3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’EMPRESA o de tercers.
  3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Web o dels serveis oferts en el mateix.
  3.6. S’entén que l’accés o utilització del Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que L’EMPRESA tingui publicades al moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.
  3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple comentaris en el blog) que L’EMPRESA ofereix a la seva seu Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

 

 1. ACCÉS AL WEB I CONTRASENYES
  4.1. L’accés al Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposa a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal, així com el que es disposa en les Condicions de Registre.

4.3. Si per a la utilització d’un servei al Web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es genera una contrasenya per a l’usuari, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li sigui subministrat per l’EMPRESA i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.
4.4. L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a l’EMPRESA qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pérdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, L’EMPRESA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL
  L’EMPRESA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el Web i el present Avís Legal.
 2. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
  6.1. L’EMPRESA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Web. En qualsevol cas, L’EMPRESA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer al Web, sempre que no li siguin imputables.
  6.2. L’EMPRESA no garanteix que el Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a l’EMPRESA, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de l’EMPRESA.
 3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. TOTS ELS DRETS RESERVATS.
  7.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del Web http://www.petitsantmarc.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a l’EMPRESA o, si escau, a terceres persones.
  7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’EMPRESA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de l’EMPRESA i de tercers.
  7.3. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.8. ENLLAÇOS DE TERCERS
  8.1. En el cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet, L’EMPRESA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’EMPRESA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervíncles o altres llocs d’Internet.
  8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de l’EMPRESA.
  8.3. L’EMPRESA tan sols autoritza esments als seus continguts en altres Webs, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de l’EMPRESA.9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  9.1. L’EMPRESA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.De la mateixa manera, L’EMPRESA podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús de la Web, d’acord amb la nostra Política de Privadesa.
  9.2 Preguem llegeixi atentament els textos legals, en particular nostra Política de Privadesa, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

  10. LLEI I JURISDICCIÓ

  Totes les qüestions que se suscitin entre L’EMPRESA i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’EMPRESA